PRIJAVA VSEBINE TERMINA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

TERMIN PRIREDITVE              27. in 28. marec 2021

Najem dvorane vključuje:
- prostor, računalnik, projektor, projekcijsko platno, osnovno ozvočenje

Najem predavalnice vključuje:
- prostor, računalnik, projektor, projekcijsko platno, osnovno ozvočenje

OSNOVNI PODATKI

*Obvezen podatek

PODATKI O PREDSTAVITVI

Podatki naj bodo vnešeni tako, kot želite, da jih objavimo na spletni strani in v katalogu prireditve.
Po dogovoru z izvajalcem si organizator pridružuje pravico do prilagoditve naslova.
Organizator se ne zavezuje k upoštevanju navedenega termina
Organizator se ne zavezuje k upoštevanju navedenega termina

Za dodatne informacije vam je na voljo koordinatorka programa

X